ANALÝZY A KONZULTACE

Každý hráč je po svém vstupu do akademie podroben vstupní analýze, která odhalí hráčovy silné a slabé stránky a naznačí postup a metody dalšího tréninku. Můžete absolvovat také speciální zátěžový test, který přesněji určí kondiční předpoklady a stanoví optimální tréninkové zatížení (optimální rozsah tepové frekvence při tréninku). Při úvodní konzultaci s hráčem jsou stanoveny dlouhodobé a krátkodobé cíle, na kterých se bude pracovat. Tyto cíle a postupy jsou probírány na pravidelných týdenních schůzkách s trenérem. V týdenních hráčských listech jsou zaznamenány obsahy jednotlivých tréninků a při zpětné kontrole je zjišťováno dodržování stanovených plánů a efektivita jednotlivých tréninkových postupů.

Na závěr každého pobytu dostává hráč výstupní analýzu pro srovnání. A samozřejmě také doporučení dalšího tréninkového postupu pro zachování kontinuity v přípravě a k úspěšnému zvládnutí všech tenisových dovedností.

V případě zájmu je vypracována podrobnější videoanalýza, která přesněji zaznamenává techniku jednotlivých úderů. Odborný komentář pomůže lépe rozeznat chyby a ukáže cestu, jak tyto chyby odstranit. 

zpět

© 2008 TOPTENNIS academy. All rights reserved